algemeen europa overzee tips checklist expat offerte
tips
Emigratie-Advies.nl :: Adviezen over verhuizen naar het buitenland en offerte aanvragen voor wie gaat emigreren

Heeft u besloten om naar het buitenland te gaan verhuizen, dan kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen, uw verzekering, maar ook voor uw belasting(aangifte). Hieronder hebben wij een paar belangrijke aandachtspunten op een rijtje gezet.

 

> Emigreren en pensioen

> Naar het buitenland & verzekeren

> Vertrek voor werk, studie, stage of au-pair

> Nederlandse verzekeringen voor in het buitenland

> Belastingheffing na emigratie

> Belasting en woonplaats

> Inkomstenbelasting

> Overzeeverpakkingen

 

Emigreren en pensioen

U vertrekt naar het buitenland. Hiervoor moet u veel regelen. Voor uw huis, uw baan, uw financiŽle zaken. En ook voor uw pensioen. Wat doet u hiermee?
Afhankelijk van uw situatie hebt u een aantal mogelijkheden. U kunt uw pensioen afkopen, meenemen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar, of u laat het gewoon bij uw huidige pensioenverzekeraar staan. Laat u door uw pensioen verzekeraar adviseren over de verschillende mogelijkheden. Laat in ieder geval altijd schriftelijk weten dat u gaat emigreren.

Naar het buitenland & verzekeren

Wanneer u naar het buitenland vertrekt zorgt u ervoor dat alles goed is geregeld. Dat geldt wanneer u vertrekt voor een paar weken vakantie maar nog veel meer wanneer u vertrekt om voor een paar jaar of misschien wel definitief naar het buitenland te vertrekken.

 

Vertrek voor werk, studie, stage of au-pair

Ook wanneer u maar voor een paar jaar naar het buitenland om een andere reden dan vakantie, of voor een zodanig lange vakantie dat een gewone reisverzekering niet volstaat, kunt u gebruik maken van meer specifieke verzekeringen.
Zodra u in het buitenland woont, gelden de meeste Nederlandse verzekeringen niet meer. Dit zal u per verzekering moeten nagaan. Wel is het zo dat vertrek naar het buitenland een geldige reden is om uw Nederlandse verzekeringen op te zeggen.
 

Nederlandse verzekeringen voor in het buitenland
Natuurlijk kunt u zich ook in het buitenland verzekeren, maar er zijn voordelen om u in Nederland te verzekeren. Die zetten we even op een rij:

RepatriŽring verzekerd: Als u iets overkomt wat in het buitenland niet behandeld kan worden kun je elders (bv. in Nederland) een behandeling ondergaan. Ook wanneer of mede-verzekerden zeer ernstig ziek worden of overlijden, dan kunt u zich daarvoor verzekeren. Nederlandse voorwaarden: Niet alleen zijn de polisvoorwaarden Nederlandstalig, maar ook bij schade wordt u in het Nederlands geholpen. Ziektekostendekking bij terugkeer: Als u in Nederland uw ziektekosten verzekerd, is er bij terugkeer dekking voor de wachttijd van de AWBZ (niet bij de basis-dekking van het Expatriates pakket). Ook is meestal een maand uitloop na terugkomst. Vanuit Nederland kunt u verzekeringen regelen die speciaal bedoeld zijn voor mensen die (tijdelijk) naar het buitenland gaan.

Belastingheffing na emigratie

Bij het woord emigratie denkt men allereerst aan Nederlanders die koers zetten naar Canada, Nieuw-Zeeland of AustraliŽ. De inwoner van Roosendaal die besluit drie kilometer verderop in BelgiŽ te gaan wonen, wordt over het algemeen niet gezien als een emigrant. Toch is ook dan sprake van emigratie. Zie ook elsevier "Vrijwillige Ballingen en de CBS cijfers. Emigreren is immers hetzelfde als in een ander land gaan wonen. En dat heeft gevolgen voor de belasting- en premieheffing en vermogensbelasting.

Belasting en woonplaats

Iedereen die in Nederland woont, moet in Nederland belasting betalen over zijn of haar totale wereldinkomen.
Wie niet in Nederland woont, betaalt hier alleen belasting als hij of zij bepaalde inkomsten uit Nederland geniet.

Voor de inkomstenbelasting geldt:

Wie in Nederland woont, is binnenlands belastingplichtig;
Wie niet in Nederland woont maar wel bepaalde inkomsten in Nederland heeft, is buitenlands belastingplichtig indien die persoon in beginsel aan de inkomstenbelasting is onderworpen. Aldus het Hof op 17 juli 1998.

Woonplaats

De vraag waar iemand woont, in Nederland of in een ander land, is in het algemeen gemakkelijk te beantwoorden.
Vertrekt u met uw hele inboedel naar Canada om daar definitief te gaan wonen en werken, dan bent u emigrant en hier zal niemand van opkijken. Maar er zijn ook situaties die minder eenvoudig te beoordelen zijn. Bijvoorbeeld: u woont door de week in BelgiŽ, maar uw gezin blijft in Nederland wonen. Bent u dan inwoner of niet?

Belastingverdragen

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. De inhoud van de verdragen is niet voor elk land hetzelfde. Indien Nederland met uw nieuwe woonland een belastingverdrag heeft gesloten, kunt u uw fiscale positie alleen bepalen door dat verdrag te raadplegen. Het belastingverdrag kan voor u van belang zijn als u na uw vertrek inkomen uit Nederland geniet of vermogen in Nederland heeft.

Wat houdt een belastingverdrag in?

Een belastingverdrag is een afspraak tussen twee landen wie het recht van belastingheffing heeft over bepaalde inkomsten. Hierdoor wordt voorkomen dat in twee landen over dezelfde inkomsten belasting zou moeten worden betaald.

Voorbeeld

U woont in Spanje. U heeft AOW-pensioen uit Nederland. Op grond van de Spaanse belastingwetten zou u als inwoner van dat land ook daar belasting over uw AOW-pensioen moeten betalen. Zonder belastingverdrag zou u dus tweemaal over hetzelfde pensioen moeten betalen. Het belastingverdrag dat Nederland met Spanje heeft gesloten, bepaalt nu dat niet Nederland maar Spanje het AOW-pensioen mag belasten. Het verdrag gaat uit boven de nationale wetgeving. Nederland mag daarom geen belasting heffen over uw AOW-pensioen.

Let op! Het verdrag geldt niet voor de volksverzekeringen. U diende voorheen wel premie (awbz en aww) betalen over uw Aow-pensioen als u in Nederland verzekerd bent. Per 1 januari 1999 is deze regeling gewijzigd, er is een gecompliceerde overgangsregeling.

Bij uw vertrek; het afhandelen van uw belastingzaken
Als u van plan bent te emigreren, dient u een aantal belastingzaken af te handelen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u op het moment dat u vertrekt nog belastingaanslagen moet betalen. Ook moeten er misschien nog aanslagen worden opgelegd. U kunt de Belastingdienst verzoeken het vaststellen van aanslagen over de nog openstaande jaren te bespoedigen. Aanslagen die op het moment van vertrek nog niet zijn opgelegd, kunt u alvast betalen: door middel van een depotstorting bij de Belastingdienst.

Als u elk jaar een aangiftebiljet invult, zal de Belastingdienst u ook een speciaal biljet uitreiken: het M-biljet. Als u normaal geen aangiftebiljet invult maar u verwacht een teruggaaf, kunt u de Belastingdienst ook om een M-biljet verzoeken.

Als u na uw emigratie nog wel bepaalde Nederlandse inkomsten heeft, bent u voor de Nederlandse inkomstenbelasting 'buitenlands belastingplichtig' of vanaf 1 januari 2001 naar keuze fictief binnenlands belastingplichtige.
 

 

Overzeeverpakkingen

Wie gaat emigreren wil dat zijn goederen zo snel mogelijk en heelhuids over zee aankomen. Een verhuizing overzee vraagt om nog veel meer aandacht dan een verhuizing over land. Voor het risicoloos transport van uw goederen moeten uw goederen vervoerd worden in zeecontainers. Ook het verpakkingsmateriaal moet volledig geschikt gemaakt zijn (eventueel kisten) voor verhuizingen over zee. Uw verhuizer kan u adviseren over de te gebruiken verpakkingen.

 

VerhuisAdvies.nl